Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Krościenku nad Dunajcem

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130327
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns
485/21 toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Dudy o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krościenku nad Dunajcem, gmina Krościenko nad Dunajcem, składającej się z działek ewid. nr 898 (powstałej z p.gr. 989 z KW NS1T/00002125/0), 311/3 (powstałej z części p.gr. 311 z LWH 1028 gm. kat. Krościenko i części p.gr. 179/5 z LWH 593 gm. kat. Krościenko), 179/25 (powstałej
z części p.gr. 311 z LWH 1028 gm. kat. Krościenko, części p.gr. 179/5 z LWH 593
gm. kat. Krościenko i p.gr. 307 z LWH 1530 gm. kat. Krościenko), o łącznej powierzchni 0,1682 ha, i nieruchomości położonej w Grywałdzie, gmina Krościenko nad Dunajcem, składającej się z działki ewid. nr 1764 (powstałej z działki pokomasacyjnej nr 1764, dla której nie było założonej księgi wieczystej i zbioru dokumentów) o pow. 0,1063 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców
prawnych Józefa Gorczowskiego, Julii Gorczowskiej, Jana Makówki, a także następców prawnych właścicieli działki pokomasacyjnej 1764, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34130327
drukuj ogłoszenie