Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Kiczorach gm. Lipnica Wielka

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130334
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 504/21 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Wójciaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Kiczorach (gmina Lipnica Wielka), składającej się z działek ewid. zmod. nr 39, 471, 749, które odpowiadają działkom ewid. 1029/1, 608/16 i 943/1 powstałym z parcel gruntowych 1029, 608/18 i 943 z LWH nr 97 gm. kat. Lipnica Wielka.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Pawła Wójciaka, Joannę Wójciak i Stefanię Wójciak (dzieci Jana i Joanny) bądź ich następców prawnych, a także następców prawnych Genowefy Stechury (córki Cecylii Bartos), aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34130334
drukuj ogłoszenie