Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Zaskalu, gm. Szaflary

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130337
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns
459/21 toczy się postępowanie z wniosku Władysławy Cudzich o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zaskalu, gmina Szaflary składającej się z działek ewid.
nr 802/1 (powstałej w p.gr. 802/1 z LWH nr 78 gm. kat. Zaskale, p.gr. 412/6 z KW NS1T/00011123/2 i części p.gr. 1165, dla której nie założono księgi wieczystej),
805/2 (powstałej z p.gr. 805/2 z LWH nr 78 gm. kat. Zaskale) o łącznej powierzchni 0,1786 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców
prawnych właściciel ujawnionych w księdze wieczystej NS1T/00011123/2 oraz księdze dawnej LWH nr 78 gm. kat. Zaskale, a także następców prawnych właścicieli p.gr. 1765 położonej w Zaskalu, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34130337
drukuj ogłoszenie