Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału 3/4 cz. w prawie wł. nieruchomości poł. w Ochotnicy Dolnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 163/21
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 163/21 toczy się postępowanie z wniosku Jana Chrobaka o stwierdzenie zasiedzenia udziału 3/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w Ochotnicy Dolnej (gmina Ochotnica Dolna), składającej się z działek ewid. 5475/3, 17598, 16737 o łącznej powierzchni 0,0569 ha powstałych z parcel gruntowych objętych LWH nr 640 gm. kat. Ochotnica oraz prawa własności nieruchomości położonej w Ochotnicy Dolnej składającej się z działki ewid. 15961/19 i działki ewid. 5217/21 o łącznej powierzchni 0,0878 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby, których prawo własności zostało ujawnione w LWH nr 640 gm. kat. Ochotnica bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34130343
drukuj ogłoszenie