Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Ochotnicy Górnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130345
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 436/21 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ochotnicy Górnej, gmina Ochotnica Dolna, składającej się z działki ewid. nr 10505/63 powstałej z p.gr. 10505/49 z KW NS1T/00002776/8, działki ewid. nr 10530/1 powstałej z p.gr. 10530/1 z KW NS1T/00002772/0, działki ewid. nr 10531/5 powstałej z p.gr. 10531/5 z KW NS1T/00002772/0, działki ewid. nr 10505/69 powstałej z p.gr. 10528/15 z KW NS1T/00002772/0, działki ewid. nr 10505/81 powstałej z p.gr. 10527/6 z KW NS1T/00002772/0.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34130345
drukuj ogłoszenie