Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się postępowanie o zasiedzenie działek położonych w gminie Gorzkowice

łódzkie, Piotrków trybunalski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130302
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 465/21
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Gminy Gorzkowice o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiących działki
a) 27/1 o pow. 0.0021 ha,
b) 27/2 o pow. 3.5419 ha,
c) 29 o pow. 0.5268 ha,
d) 87 o pow. 0.0737 ha,
e) 114 o pow. 0.0168 ha,
położone w obrębie 0006 Daniszewice, w gminie Gorzkowice,
f) 1114 o pow. 4.89 ha, położonej w obrębie 0009 Gorzkowiczki w gminie Gorzkowice,
g) 355 o pow. 1.68 ha, położonej w obrębie 0010 Gościnna, w gminie Gorzkowice,
h) 449 o pow. 5.25 ha, położonej w obrębie 0016 Kolonia Krzemieniewice, w gminie Gorzkowice,
i) 126 o pow. 0.1147 ha, j) 282 o pow. 0.0948 ha, k) 680 o pow. 0.3398 ha,
położone w obrębie 0015 Krzemieniewice, w gminie Gorzkowice,
1) 276 o pow. 0.50 ha, m) 307 o pow. 0.09 ha, n) 387 o pow. 0.30 ha,
położone w obrębie 0002 Bujnie, w gminie Gorzkowice,
wszystkie działki, położone w powiecie piotrkowskim, w woj. łódzkim, dla których nie są urządzone księgi wieczyste, o którym to postępowaniu Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34130302
drukuj ogłoszenie