Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia wł. nieruchomości poł. w msc. Lipie

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130732
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
Dr Smolika 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 473/19, toczy się
postępowanie, z wniosku Edwarda Stanka i Marii Stanek o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości,
stanowiącej dz. ew. nr 165 o pow. 0,67 ha (którą ustanowiły pgr 314/3 (powstała po podziale pgr 314/2), 317/1 (powstała po podziale pgr 317), 318/1 (powstała po podziale pgr 318) z KW nr NS1S/00034373/5); dz. ew. nr 166 o pow. 1,54 ha (którą ustanowiły pgr 658/2 i 659/3 z KW nr NS1S/00034373/5), dz. ew. nr 131/2 o pow. 0,08 ha (którą ustanowiła pgr 656/6 obj. KW nr NS1S/00034373/5), położonych w obrębie 121003_2.0011 w miejscowości Lipie. W księdze wieczystej NS1S/00034373/5 jako współwłaściciele ujawnieni są min. Klara Stańkowa, Ignacy Wolak, Władysław Stanek , Maria Stankowa, Franciszek Mastalarz. Nieruchomości położone są w Lipie, gminie Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Klarę Stańkową, Ignacego Wolaka ,Władysława Stanka, Marię Stankową, Franciszka Mastalarza, bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34130732
drukuj ogłoszenie