Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu zawiadamia o spraiwe o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Aleksandrowiczu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130715
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
JOANNITÓW 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu zawiadamia że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa z wniosku Jarosława Górskiego o
stwierdzenie nabycia spadku
po Czesławie Aleksandrowiczu, synu Michała i Zofii z domu Nowak, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu, zmarłym dnia 28 marca 2021 r. we Wrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia stawili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34130715
drukuj ogłoszenie