Ogłoszenie

starosta Pucki zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej

pomorskie, Puck

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130674
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-100 Puck
Ulica
E. Orzeszkowej 5
Osoba kontaktowa
Starostwo Powiatowe w Pucku

SzczegółyZAWIADOMIENIE
STAROSTY PUCKIEGO
z dnia 11 października 2021 r.
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), Starosta Pucki zawiadamia, że w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7B (pokój nr 44), w terminie od dnia 02.11.2021 r. do dnia 23.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 9:00 do 13:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej opracowany dla następujących obrębów ewidencyjnych:
Lp.Nazwa obrębuTERYT (ID)Nazwa Gmina
(Jednostka ewidencyjna)
1.Hel Zatoka221101_1.0002Hel - gmina miejska
2.Jastarnia Zatoka221102_5.0003Jastarnia - obszar wiejski
3.Władysławowo Zatoka221104_4.0011Władysławowo - obszar miejski
4.Puck Zatoka221103_1.0006Puck - gmina miejska
5.Zatoka 1221107_2.0027Puck - gmina wiejska
6.Zatoka 2221107_2.0028Puck - gmina wiejska
7.Kosakowo Zatoka221105_2.0009Kosakowo - gmina wiejska
położonych w powiecie puckim, województwo pomorskie.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ujawnienia nowych danych dotyczących gruntów i budynków w bazie danych ewidencyjnych.
34130674
drukuj ogłoszenie