Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o nabycie w drodze zasiedzenia własności części nieruchomości położonej w Płocku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164522
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Kowalskiej o nabycie w drodze zasiedzenia własności części nieruchomości położonej w Płocku, przy ul. Pocztowej o numerze ewidencyjnym 1809/12, która nie ma urządzonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do nieruchomości w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie jeśli zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie