Ogłoszenie

Przed Sądem Rej. w Toruniu Wydz. X Cywilny toczyła sie spara o umorzenie odcinka zb. 6031 sztuk akcji Imienych wyst. przez Krajową Spółkę Cukrowa SA w Toruniu, seria E przysługująca Sławomirowi Stasiuk

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34134938
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
W.Warneńczyka 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W TORUNIU X WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu Wydział X Cywilny toczyła się pod sygn. akt X Ns 157/21 z wniosku Sławomira Stasiuk z udziałem Krajowej Spółki Cukrowej SA w Toruniu sprawa o umorzenie odcinka zbiorowego 6037 sztuk akcji imiennych, wystawionych przez Krajową Spółkę Cukrową SA w Toruniu, serii E, o numerach od 723 357 975 do 723 364 011, przysługujących Sławomirowi Stasiuk. Postanowieniem z dnia 5 października 2021 r. wyżej wymienione akcje zostały umorzone.
34134938
drukuj ogłoszenie