Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kazimierzu Marteli

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164538
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-11-2021

Ogłaszający

Województwo

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o toczącym się w sprawie I Ns 14/21 postępowaniu z wniosku Janusza Marteli o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kazimierzu Marteli - s. Kazimierza i Leokadii, zm. 20 sierpnia 2020 r. w Bełchatowie, ostatnio stale zamieszkałym w Łochyńsku, wzywając zainteresowanych, w tym krewnych spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.

drukuj ogłoszenie