Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Kalata

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164546
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 319/20 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno" w Warszawie z udziałem Ryszarda Wrotnego o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Kalata z domu Wrotna, urodzonej 8 lutego 1946 roku w Giżynku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żuromińskiej 3 m. 192, zmarłej 24 września 2016 roku w Otwocku. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie jego nabycia

drukuj ogłoszenie