Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział XI Cywilny, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Lesławie Ryszardzie Stochla

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135446
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI
Ns 753/21 toczy się sprawa z wniosku Artura Kornaka o stwierdzenie nabycia spadku
po Lesławie Ryszardzie Stochla s. Józefa i Marii, zmarłym w dniu 29 października
2020 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałym w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty
publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i
udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania.
34135446
drukuj ogłoszenie