Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Róży vel Rozalii Surówce

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135481
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRSĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNYZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 72/21 sprawa z wniosku Marii Dolej o stwierdzenie nabycia spadku po Róży vel Rozalii Surówce z domu Dyląg, córce Franciszka i Marii zmarłej w dniu 2 grudnia 1972 w Libiążu, ostatnio zamieszkałej w Libiążu urodzonej w dniu 26 sierpnia 1903 roku w miejscowości Libiąż. W skład spadku po wskazanej osobie wchodzi nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1C/00030508/2.
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Róży Surówki lub jej dalszych spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34135481
drukuj ogłoszenie