Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Ludmile Wojciechowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164575
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 12/21 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Ludmile Wojciechowskiej, córce Szczepana i Janiny, zmarłej w dniu 10 września 2019 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tułowickiej 3 (Dom Pomocy Społecznej „Leśny"). Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie