Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Niemczyk

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164581
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 181/20, toczy się sprawa z wniosku Cory Arjany Rosenberg Ramirez przy udziale Ryszarda Huberta Niemczyka i Moniki Kariny Rosenberg Ramirez o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Niemczyk, ostatnio stale zamieszkałej i mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Piechowicach, zmarłej 24 marca 2019 roku w Piechowicach. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie