Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu toczy się postępowanie o zasiedzenie własności działek nr 470, 474 - nr mapy 4 poł. w Dębowej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164584
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 52/19 toczy się postępowanie z wniosku Sonii Krybus i Waldemara Krybus z udziałem Marii Gabor o zasiedzenie własności działek nr 470, 474 - nr mapy 4 położonych w Dębowej, gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie o łącznej powierzchni 0,3630 ha, które nie posiadają założonej księgi wieczystej.


Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do opisanych działek ewidencyjnych. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi, bądź zgłosiwszy się nie wykaże swej własności, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie