Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Kawa

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135537
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWIlny

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku
I Wydział Cywilny
Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
Świdnik, dnia 02.11.2021 r.
Sygn. akt I Ns 143/20
O G Ł O S Z E N I E
"Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 143/20 toczy się z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Kawa, zmarłym dnia 02 maja 2015 roku w Nowym Dworze Mazowieckim, stale przed śmiercią zamieszkałym w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Zbigniewie Kawa.''
34135537
drukuj ogłoszenie