Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie wł. części nieruchomości poł. w obrębie Bachórzec

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136086
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 356/20
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania
w sprawie z wniosku Józefa Karaś o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności
części nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 250/41 o pow. 0,25 ha, położona w obrębie Bachórzec gmina Dubiecko, dla której to nieruchomości brak jest księgi wieczystej i dla której prowadzony był zaginiony Lwh, objętej ZD 970 prowadzonym w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Przemyślu;
- działki nr 879 o pow. 0,06 ha, nr 880 o pow. 0,22 ha i nr 881 o pow. 0,08 ha, położone w obrębie Bachórzec gmina Dubiecko, dla której to nieruchomości prowadzona jest w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu księga wieczysta nr PR1P/00080415/6;
- działki nr 868 o pow. 0,27 ha, nr 882 o pow. 0,22 ha, położone w obrębie Bachórzec gmina Dubiecko, dla której to nieruchomości prowadzona jest w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu księga wieczysta nr PR1P/00080714/2;
- działka nr 967 o pow. 0,22 ha, położona w obrębie Bachórzec gmina Dubiecko, dla której to nieruchomości prowadzona jest w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu księga wieczysta nr PR1P/00080713/5.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie
i wykazali swoje prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
34136086
drukuj ogłoszenie