Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Mieczysławie Korpal

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136098
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 692/20
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym toczy się z wniosku Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po Mieczysławie Korpal, s. Franciszka i Danuty, z zawodu: brak danych, ostatnio zamieszkałym w Bolestraszycach, zmarłym 12-13.02.2018 roku w Wuppertal.
Sąd nie posiada danych dotyczących składu majątku spadkowego.
Zmarły nie pozostawił testamentu.
Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34136098
drukuj ogłoszenie