Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia wł. części nieruchomości poł. przy ul. Wiejskiej 5

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136106
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt VI Ns 388/21/S z wniosku Janiny
Grabowskiej przy uczestnictwie Moniki Firlej, Krzysztofa Jana Firleja, Krzysztofa Adama
Firleja, Beaty Niegłos, Bożeny Czerwień, Krystyny Wołkowskiej i Lucyny Perpek
o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Janinę Grabowską własności części nieruchomości, oznaczonej jako działka 336, obręb ewidencyjny nr 4, jedn. ewidencyjna
Śródmieście, położonej przy ulicy Wiejskiej 5, w postaci przygranicznego pasa ziemi
przylegającego do północno-wschodniej ściany tej działki. Dla działki tej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o nr. KR1P/00045509/0.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do tut. Sądu i wykazali przysługujące im prawo własności tej nieruchomości, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
34136106
drukuj ogłoszenie