Ogłoszenie

W Sądzie Rej. w Olsztynie Wydz. I Cywilny toczy sie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Lechockim synu Andrzeja i Marii

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136196
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-543 Olsztyn
Ulica
Dąbrowszczaków 44
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Olsztynie Wydział I Cywilny w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie I Ns 535/20 o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy Antonim Lechockim synu Andrzeja i Marii, urodzonego 17 maja 1935 r. w miejscowości Czeremecha, zmarłego 24 września 2020 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałego w Olsztynie, wzywa wszystkich spadkobierców, w szczególności Andrzeja Lechockiego, syna Dymitra, Olenę Pilichowską, Hannę Dobrzyńską, Bogdana Lechockiego, do zgłoszenia swojego udziału w sprawie i udowodnienia praw do spadku w ciągu 3 (trzech) miesięcy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
34136196
drukuj ogłoszenie