Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku po Edmundzie Rafale Krasickim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164585
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie pod sygnaturą II Ns 428/21 toczy się postępowanie z wniosku Prokuratora Regionalnego w Warszawie o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie III Ns 771/04 w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Edmundzie Rafale Krasickim, synu Franciszka i Zofii z domu Grocholskiej, urodzonym w dniu 24 października 1922 r. w Lesku, zmarłym w dniu 11 lutego 2004 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Perzyńskiego 8a m. 3. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu spadkowym.

drukuj ogłoszenie