Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Spytkowicach

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135851
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 507/21 toczy się postępowanie z wniosku:
a) Edwarda Ziobro i Zofii Ziobro o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o łącznej pow. 0,6756 ha położonej w Spytkowicach (gmina Spytkowice), składającej się z działki ewid. nr 5456/34, 5456/38, 5456/39;
b) Mariana Ziobro o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o łącznej pow. 0,8824 ha położonej w Spytkowicach (gmina Spytkowice), składającej się z działki ewid. nr 5456/32, 5456/36;
c) Sabiny Sewiłło o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o pow. 0,4002 ha położonej w Spytkowicach (gmina Spytkowice), składającej się z działki ewid. nr 5456/35.
Działki ewid. nr 5456/34, 5456/38, 5456/39, 5456/32, 5456/36, 5456/35
zostały wydzielone z działki ewid. nr 5456/1 położonej w Spytkowicach powstałej z p.gr. 5471/1, 5472/1, 5470/1, 5469/1, 5465/1, 5464/1, 5456/6 z LWH nr 791 gm. kat. Spytkowice u.m.p. oraz p.gr. 5471/2, 5472/2, 5470/2, 5469/2, 5468, 5467, 5465/3, 5456/8 LWH gm. kat. Spytkowice c.d. KW nr NS1T/00113004/7.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych osób, których własność została ujawniona w księdze wieczystej nr
NS1T/00113004/7 oraz LWH nr 791 gm. kat. Spytkowice u.m.p., aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34135851
drukuj ogłoszenie