Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Maniowach

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135864
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 555/21 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Bednarczyka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o pow. 0,5592 ha położonej w Maniowach (gmina Czorsztyn), składającej się z działki ewid. zmod. nr 408, która odpowiada parceli gr. 6018 z KW NS1T/00017971/3 oraz części parcel gr. 6017/1, 6316 z LWH 408 gm. kat. Maniowy (brak).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Jana Dębskiego, Jana Dębskiego, Mikołaja Bednarczyka, Antoniego Bednarczyka, Mikołaja Bednarczyka, Franciszka Bednarczyka, Władysława Bednarczyka, Stanisława Bednarczyka, Ludwika Sieczki, Marianny Bukowskiej,
Zofii Dębskiej, Katarzyny Sroki, Marianny Zubek, Marianny Niedźwiedzieckiej, Marianny Pukańskiej, Anieli Bednarczyk, Ludwiny Bednarczyk, Anieli Sieczki, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34135864
drukuj ogłoszenie