Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Szczawnicy

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135873
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 435/21 toczy się postępowanie z wniosku Edwarda Zachwieji o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o pow. 0,5735 ha położonej w Szczawnicy (gmina Szczawnica), składającej się z działki ewid. zmod. nr 4946 obręb 1, która powstała z p.gr. 5578 z LWH nr 1371 gm. kat. Szczawnica u.m.p., p.gr. 5579 z LWH nr 1899 gm. kat. Szczawnica, części parceli gr. 5580/2 z LWH nr 2836 gm. kat Szczawnica i parceli gr. 5581/3 z KW nr NS1T/00020667/3.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Józefa Wierciocha, Katarzyny z Czajów Malinowską oraz następców prawnych osób, których własność została ujawniona w księdze wieczystej nr NS1T/00020667/3, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34135873
drukuj ogłoszenie