Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Jadwigi Nowak o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości

łódzkie, Piotrków trybunalski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136168
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Jadwigi Nowak z udziałem Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego, Krzysztofa Milczarka, Małgorzaty Rybczyńskiej o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 252 o pow. 0,03 ha, stanowiącą grunty rolne zabudowane, położoną w obrębie 0036 Simki, w gm. Wola Krzysztoporska, w pow. piotrkowskim, w woj. łódzkim, toczy się postępowanie pod sygn. I Ns 648/20, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, w szczególności Zdzisława Henera, ewentualnie jego następców prawnych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34136168
drukuj ogłoszenie