Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości

łódzkie, Piotrków trybunalski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135022
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Email
Icywilny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Ryszarda Kukulskiego z udziałem Ewy Słowińskiej, Tadeusza Kukulskiego o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 2009/1, o powierzchni 0,042 ha, położonej w obrębie 0021 Niechcice, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, woj. łódzkie, dla której nie jest prowadzona KW, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 739/20, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości w terminie 3 /trzech/ miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34135022
drukuj ogłoszenie