Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Zofii Herman c. Aleksandra i Rozalii

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie II Ns 899/21 postępowanie z wniosku Violetty Toczydłowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Zofii Herman, c. Aleksandra i Rozalii, urodzonej 3 listopada 1930 r., zmarłej 28 marca 2021 r. w Białymstoku, ostatnio stale zamieszkałej w Białymstoku, ul. Mieszka I 21 m. 22, województwo podlaskie.
Wzywa się spadkobierców Weroniki Zofii Herman, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34136343
drukuj ogłoszenie