Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bazylu Michalczuku s. Jana i Antoniny oraz po Marii Michalczuk c. Józefa i Tekli

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136346
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie II Ns 485/21 postępowanie z wniosku Walentyny Ruszczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Bazylu Michalczuku, s. Jana i Antoniny, urodzonym 21.10.1939 r., zmarłym 22.12.1994 r. w
Białymstoku, ostatnio stale zamieszkałym w Białymstoku, województwo podlaskie, oraz po
Marii Michalczuk, c. Józefa i Tekli, urodzonej 19.06.1938 r., zmarłej 20.12.2019 r. w
Legionowie, ostatnio stale zamieszkałej w Białymstoku, województwo podlaskie.
Wzywa się spadkobierców Bazylego Michalczuka i Marii Michalczuk, aby w
ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia
spadku.
34136346
drukuj ogłoszenie