Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 44 D

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136349
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt VIII Ns 620/21 z wniosku Marii Wasyluk z udziałem Stanisława Wasyluka, Tadeusza Bąka, Lucyny Stachniak, Ireny Szubartowskiej o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 44D, oznaczonej numerem ewidencyjnym 298, obręb ewidencyjny nr 066301_1.0017, Krochmalna. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34136349
drukuj ogłoszenie