Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o postępowaniu z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Landwójtowiczu

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136373
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-925 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 868/20 z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Landwójtowiczu, synu Jana i Janiny, zmarłym w dniu 10 maja 2015 roku w Łodzi, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi przy ulicy Piwnej 13 m. 5. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109), i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
7
34136373
drukuj ogłoszenie