Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przemyślu I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie wł. nieruchomości rolnej dz. nr 166, poł. w msc. Wybrzeże

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136459
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 546/21
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku Katarzyny Pakosz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 166, 168, 170 o łącznej powierzchni 1,08 ha, położonej w miejscowości Wybrzeże, gmina Dubiecko, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00076594/3.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
34136459
drukuj ogłoszenie