Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie wł. nieruchomości poł. w msc. Skomielna Czarna

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136478
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 671/21 z wniosku Stanisława Trybała, Jadwigi Trybała, przy udziale Teresy Lubomirskiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Skomielna Czarna, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składającej się z działki oznaczonej numerem 2059, odpowiadającej części pgr 1323/6, o powierzchni 0,0387 ha, objętej LWH numer 269, zgodnie z którym właścicielką nieruchomości była Teresa Lubomirska (wpis pochodzi z 1936 r.).
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w tutejszym Sądzie i udowodniły uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34136478
drukuj ogłoszenie