Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu I Wydziałem Cywilnym, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Słocińskiej

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135514
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 145/21
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu - Wydziałem I Cywilnym - toczy się sprawa z wniosku Ryszarda Słocińskiego, Sylwii Oszajcy i Doroty Garcii o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Słocińskiej, córce Stanisława i Bronisławy, zm. 12.11.2012 r. w Linden, w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, i ostatnio stale tam zamieszkałej.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34135514
drukuj ogłoszenie