Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Strzelinie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzkowa, gmina Przeworno w województwie dolnośląskim

dolnośląskie, Strzelin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34136734
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-100 Strzelin
Ulica
BOLKA I ŚWIDNICKIEGO 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W STRZELINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Strzelinie w sprawie o sygn. akt I Ns 188/21 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Olenkiewicza i Wandy Olenkiewicz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzkowa, gmina Przeworno w województwie dolnośląskim, obejmującej działki nr 106 i 107, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00029498/4. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34136734
drukuj ogłoszenie