Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny zawiadamia o toczącej się sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Melanii Zarębskiej

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34135092
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
JOANNITÓW 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie pod sygn. akt VI Ns 325/17 toczy się sprawa z wniosku Ewy Chołżyńskiej-Gąsior o stwierdzenie nabycia spadku po Melanii Zarębskiej, córce Teodora i Apolonii z domu Teret, zmarłej 10 maja 2001 r. we Wrocławiu, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu we Wrocławiu przy ul. Łukasińskiego 18/8. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34135092
drukuj ogłoszenie