Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Knapińskiej, z domu Chylińska

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164621
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, pod sygn. akt I Ns 138/20, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Knapińskiej, z domu Chylińska, córce Stanisława i Antoniny, urodzonej 25 maja 1928 r. w miejscowości Strachówko, ostatnio stale zamieszkałej w Lipnikach, gmina Bartoszyce, zmarłej 26 grudnia 2011 r. w Reszlu. W skład spadku po wyżej wymienionej wchodzi prawo do lokalu mieszkalnego. Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa potencjalnych spadkobierców Ireny Knapińskiej, którzy nie biorą jeszcze udziału w toczącym się postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie