Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Mikołowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruch. w drodze zasiedzenia poł. w Mikołowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164629
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Mikołowie toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 119/21 z wniosku Gminy Mikołów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia położonej w Mikołowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 893/49 o powierzchni 684 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadził księgę wieczystą t. V wykaz 148, wedle której właścicielem tej nieruchomości jest Józef Rogier. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie