Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu toczy się postępowanie o zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej poł. w miejsc. Tymianka 85

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164630
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 25/21 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Dominowskiej o zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tymianka 85, gmina Stryków o powierzchni 0,1713 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. LD1G/00009167/9. Wzywa się, aby osoby roszczące sobie prawa do nieruchomości, a w szczególności spadkobiercy Luby Mieczysławy Skrzypczak, w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku lub innego rodzaju prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o zasiedzenie.

drukuj ogłoszenie