Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Janie Zmarzlaku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164632
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie pod sygnaturą II Ns 7/19 toczy się postępowanie z wniosku BNP Paribas Bank Polska spółki akcyjnej o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Janie Zmarzlaku, synu Jana i Eugenii z domu Lipke, urodzonemu w dniu 17 stycznia 1947 r. w Warszawie, zmarłemu w dniu 1 listopada 2020 r. w Izabelinie C, ostatnio stale zamieszkałemu w Izabelinie przy ul. Przyłuskiego 22. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu spadkowym.

drukuj ogłoszenie