Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Kanclerskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164653
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 634/20 toczy się postępowanie z wniosku Magdaleny Mazur z udziałem Agnieszki Kanclerskiej, Maksymiliana Kanclerskiego, Nazara Husain i Omara Husain o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Kanclerskiej z domu Głowackiej, zmarłej dnia 16 sierpnia 2020 r. w Piasecznie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Górze Kalwarii. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie