Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie z wniosku Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Gabrieli Mariannie Maciaszek

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Spokojna
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns 81/20 toczy się postępowanie z wniosku Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Gabrieli Mariannie Maciaszek z domu Woźniak córce Zygmunta i Haliny zmarłej w dniu 3 marca 2018 roku w Kutnie, ostatnio stale zamieszkałej w Kutnie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34137312
drukuj ogłoszenie