Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Doroszko c. Ryszarda Leona i Stefanii

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137379
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku XI Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie XI Ns 292/21 postępowanie z wniosku Alior Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Doroszko c. Ryszarda Leona i Stefanii urodzonej 30.10.1948 r. zmarłej 08.08.2019 r. w Białymstoku, ostatnio stale zamieszkałej w Białymstoku, ul. Leszczynowa 55/91, województwo podlaskie.
Wzywa się spadkobierców Lucyny Doroszko, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34137379
drukuj ogłoszenie