Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szurku s. Jana i Anny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137313
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie sygn. akt I Ns 1133/19 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Szalak i Dariusza Szalaka o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szurku, s. Jana i Anny, zmarłym dnia 25 czerwca 1983 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Starej Wsi, urodzonym 11 lipca 1910 roku w Starej Wsi, i Mariannie Szurek z domu Szurek, c. Jana i Anny, zmarłej dnia 6 sierpnia 1998 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Starej Wsi, urodzonej 6 października 1906 roku w Starej Wsi. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34137313
drukuj ogłoszenie