Ogłoszenie

zdxvasdv

łódzkie, Piotrków trybunalski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137300
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 387/21 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Brylikowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po:
? NATALII PIĄTEK z domu Brylikowskiej, córce Antoniego i Anny, zmarłej dnia 12 kwietnia 1990 roku w Piotrkowie Trybunalskim, ostatnio stale zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby zgłosili się w sprawie i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34137300
drukuj ogłoszenie