Ogłoszenie

Postępowanie w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Włodarczyku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164655
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 454/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Włodarczyku, synu Andrzeja oraz Krystyny z domu Malagowskiej, zmarłym w dniu 19 października 2018r. w Zajezierzu, ostatnio stale zamieszkałym w Gniewkowie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i wykazali swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie