Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Henryce Pomianowskiej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137720
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym, w sprawie toczonej pod sygnaturą akt: I Ns 12/20/K toczy się postępowanie z wniosku Protegat 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie przy uczestnictwie Artura Pomianowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Henryce Pomianowskiej z domu Błażowskiej, córce Henryka i Ludwiki, urodzonej 13 sierpnia 1945 r. w Radomiu, zmarłej 19 grudnia 2014 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałej w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych - wszystkich spadkobierców Leokadii Pomianowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty okazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34137720
drukuj ogłoszenie