Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Ochotnicy Dolnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34137722
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1064/21 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Mastalerz o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ochotnicy Dolnej, gmina Ochotnica Dolna, oznaczonej jako działka ewid. nr 6733 o pow. 0,0039 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34137722
drukuj ogłoszenie